1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Akciğer Kanserlerinde Cerrahi Tedavi

PDFYazdırE-posta

accerrahi
Akciğer Kanserinde Ameliyat Hangi Hastalarda Uygulanır?

Akciğer Kanserinde Ameliyat Hastalığın 1. ve 2. Evresinde Uygulanır.Üçüncü evrenin bir bölümünde ise hastaya önce kemoterapi ve radyoterapi verilip daha sonra ameliyat için tekrar değerlendirme yapılır.

Akciğer kanserinde ameliyat 4 durumda uygulanabilir

1. Ameliyat sadece bundan fayda görecek hastalara uygulanır.

Hangi hastaların ameliyattan fayda göreceği hastaya uygulanan testlerle anlaşılır.Akciğer röntgen filmi, bilgisayarlı tomografi, PET-CT, bronkoskopi, iğne biyopsisi ve gerekirse mediastinoskopi değerlendirmesi yaparak hastanın ameliyat için uygun olup olmasığına karar veririz.

2. Kanserin yayılmamış olduğu durumlar

Akciğerdeki kanserli lob veya loblar ameliyat ile çıkartılsa dahi kanser daha önce vücudun herhangi bir yerine (beyin, kemik, böbreküstü bezi, gibi) yayılmış ise bu yayılma bölgesinden kanser ilerlemeye devam eder.Bu nedenle, yayılmış akciğer kanserinde ameliyat uygulamayız.Bunun bazı istisnaları vardır ve bu durum hastanın tedavisine karar verilen kurulda dikkatle değerlendirilir.

3. Yapılacak ameliyata uygun derecede kalp ve solunum fonksiyonlarına sahip hastalar

Hastalar ameliyat sonrasında normal yaşamlarına devam edebilirler ancak eskiye oranla solunum kapasitelerinde bir azalma olabilir (örneğin daha önce 4-5 kat merdiveni dinlenmeden çıkabilirken şimdi 3. katta dinlenme ihtiyacı duyabilirler).meliyat öncesinde solunumu zaten ileri derecede bozuk olan hastalarda ameliyat sonrası solunum zorluğu ortaya çıkacağından bu hastalara operasyon önermeyiz.Solunumun yeterli olup olmayacağını solunum fonksiyon testi ve gerekirse egzersiz testi ile tespit ederiz.
Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmş hastalarda veya önemli derecede kalp yetersizliğ olan hastalarda operasyon riski yüksektir.Bu nedenle kalple ilgili sorunu olan hastalarda ancak kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan ekokardiyografi veya daha ileri tetkiler sonrası kalp yönünden operasyona engel olacak bir durum mevcut değilse ameliyat uygularız .

4. Kanserli bölgenin TAM OLARAK çıkartılabilir olan hastalar

Akciğerdeki kanser TAM OLARAK çıkartılamayacak kadar büyük veya kalp, yemek borusu, omurga gibi etraf dokulara yayılmış ise ameliyatla tümörü çıkartmak mümkün olmaz.Burada önemli nokta "TAM OLARAK" kavramıdır. Kanserin %1'i dahi bırakılırsa ameliyat sonrası nüks edeceği için bu operasyon uygulanmamalıdır.Şunu da belirtmek gerekir ki, cerrahi işlem bir tecrübe konusudur: akciğer kanseri ameliyatları konusunda deneyimi az olan bir merkezde tam olarak çıkartılamayacak bir kanser bu konuda daha tecrübeli bir merkezde tam olarak çıkartabilir.Yine de tecrübenin yanı sıra prensiplere bağlılık ve faydası olmayacak durumda bir ameliyatı uygulamamak gerekir.

Hangi hastalarda ameliyat uygulanmaz?

Akciğer kanserinde ameliyat 3 durumda uygulanamaz

1. Kanserin yayılmış olduğu durumlarda
2. Yapılacak ameliyatı kaldıramayacak derecede kalp ve solunum fonksiyonları bozuk hastalarda
3. Kanserli bölgenin TAM OLARAK çıkartılamayacağı durumlarda

Ameliyat sonrası hastanın yaşantısını kanserden tam olarak kurtulmuş olarak devam ettirme olaslığı ne kadardır?

Birinci evre akciğer kanseri olan hastaların %75’i,

İkinci evrede ise %35-45'i yaşamlarını kanserden tam olarak kurtulmuş olarak sürdürürler.

Ameliyatın riskleri nelerdir?

Riskler yapılacak olan ameliyatın büyüklüğü (sadece bir lobun alınması veya tüm akciğerin alınması gibi), hastanın yaşı, solunum fonksiyonları, beraberinde kalp ve şeker hastalığı gibi durumların olup olmaması gibi durumlarla ilişkili olarak farklılıklar gösterir.

Genel olarak riskler ameliyat sonrasında akciğerden hava kaçağı olması, hastaya kan vermek veya yeniden ameliyat etmek gerektiren kanama olması, emboli (pıhtı ile bir damarın tıkanması), kalp sorunları, solunum yetmezliği, ses kısıklığı, ağrı gibi durumlar olabilir. Bütün bu durumlar önceden bilinerek önlem alındığında riskler en aza iner. Yine de yukarıda bahsedilen durumlar hastaların yaklaşık %15’inde görülür. Bunların çoğunluğu kontrol altına alınabilir durumlardır. Hastaların hastanede kalış süresini uzatacak durumlar sadece %5-10 arasında görülür.

Ameliyat sırasında veya ameliyat sonrası 30 gün içerisinde vefat oranı yine yukarıda bahsedilen farklı durumlara bağlı olmak üzere bir lobun alınması durumunda %2, bir akciğerin tamamının alınması durumunda ise %5-7 seviyesindedir.

Son 3 yıl içerisinde ekibimiz tarafından gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatında veya sonrasında hiç bir vefat durumu görülmemiştir. Yine de ameliyat öncesi tüm hasta ve hasta yakınlarının ameliyat kararlarını tıp literatüründe bildirilen yukarıdaki oranları dikkate alarak vermesi tıbbi ve yasal bir gereklilikdir. Ağustos 2012

Başarının Anahtarı: Cerrahi Ekiptir

Hastanede kaç gün kalmak gerekiyor?

Ortalama hastane kalış süresi 3 ile 5 gün arasındadır. 1 haftayı geçen yatış süresi son derece nadirdir.

Yoğun bakım?

Ameliyat sonrası ilk gece hastamızı yoğun bakımda takip ederiz.

Ağrı çok olur mu?

Hayır. Ağrınızı önlemek için özel tedavi uyguluyoruz. Sadece hafif derecede bir ağrı zaman zaman ortaya çıkabilir.

Ne zaman yürüyebilir?

Hasta ameliyattan sonraki gün yürümeye başlar.

İşe ne zaman dönülebilir?

Ameliyattan sonra kemoterapi veya radyoterapi uygulanmayacak ise hastalar ortalama olarak 15 gün içerisinde işlerine dönmektedirler.

Ameliyattan sonra ışın / ilaç tedavisi gerekecek mi?

Buna karar vermek için ameliyatın patoloji incelemesinin sonuçlanması gerekir.Birinci evrede olan hastalara başka bir tedavi gerekmez.İleri evrelerde ise kemoterapi gerekli olur.Radyoterapi nadir durumlarda gerekli olur.

Ameliyattan sonra ne kadar aralıklarla kontrol gerekir?

İlk 2 yıl her üç ayda bir daha sonraki 3 yıl 6 ayda bir kontrole gelmeniz gerekir. Daha sonraki yıllar için yılda bir kez kontrol yapılır.

Ameliyattan sonra normal yaşamsal fonksiyonlar devam edebilir mi?

Evet. Yapılan ameliyatın büyüklüğüne göre solunum fonksiyonlarınızda bir ölçüde azalma olsa da bu normal yaşam aktivitelerinizi yapmanıza engel olmaz.

Ameliyattan sonra oksijene bağımlı mı olunur?

Hayır. Ameliyattan sonra oksijene bağlı yaşayacağı düşünülen hastalarda ameliyat uygulanmaz.

Ameliyattan ne kadar süre sonra seyahate gidilebilir?

15 gün istirahat sonrası seyahate gidilebilir.

Ne zaman banyo yapılabilir?

Ameliyattan 3 gün sonra başlamak üzere banyo yapabilirsiniz.

Dikişler ne zaman alınacak?

Ameliyat dikişi yoktur. Sadece dren giriş yerinde 1 adet dikişiniz mevcuttur ve bu dikiş 1 hafta sonra alınır.

Yiyeceklerde nelere dikkat etmeli?

Aşırı kilo almanın faydadan çok zararı vardır. Sadece gaz yapmayan yiyecek ve içeceklere dikkat emeniz yeterlidir.

Kaynak: www.akcigerkanseri.com

Sayın Prof.Dr.Semih Halezeroğlu'nun izniyle yayınlanmaktadır.

 

Hastalıklar

Anket

Hangi Hastalık veya Şikayet İçin Hangi Uzmanlık Dalında ki Doktora Başvurmanız Gerektiğini Biliyormusunuz?

 

 

  Neticeler

Hayret Edeceksiniz

www.hayretedeceksin.com

Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksiniz.

www.hayretedeceksin.com

Bilim Paylaştıkça Güzel