1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Akciğer Hastalıkları

Akciğer Hidatik Kistleri

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Çarşamba, 14 Kasım 2012

E. granulosus denilen bir parazit tarafından vücudun çeşitli organlarında oluşturulan kistlerin görüldüğü bir hastalıktır. En sık karaciğer ve akciğerlerde kistler ortaya çıkar. Sıklıkla besi hayvancılığı yapılan kırsal bölgelerde görülür.

 

Verem (Tüberküloz)

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Cuma, 05 Ekim 2012

akcsteteskop

Verem yada tüberküloz , Mycobacterium tuberculosis adı verilen bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan bakteri R.Koch tarafından 24 Mart 1882 tarihinde bulunmuştur ve bu nedenle bakteri Koch basili adı ile de bilinir. Solunum yoluyla bulaştığından sıklıkla akciğerlerde hastalığa neden olmakla birlikte, kemik, beyin, akciğer zarı, kalp zarı, böbrek ve daha birçok organda daha nadir olarak hastalık ortaya çıkabilmektedir. 

Mezotelyoma ve Cerrahi Tedavi

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Perşembe, 04 Ekim 2012

acemb

Akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir.Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.Ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesinde “ak toprak” olarak bilinen ve içerisinde erionit bulunan maddenin evlerin içinin badanasında kullanılması sonucu çok sayıda mezotelyoma hastası ortaya çıkmıştır.


Pnömotoraksta cerrahi tedavi

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Çarşamba, 26 Eylül 2012

pnomotorax

Bazı pnömotoraks durumlarında hiçbir işlem yapılmadan hastanın sadece izlenmesi mümkün olabileceği gibi, bir enjektör ile havanın çekilmesi, bir dren takılması veya endoskopik ya da açık yöntemle ameliyat edilerek hastalığın giderilmesi de gerekebilir.
Bunların içerisinde en sık kullanılan yöntem sedasyon anestezisi altında ve hasta herhangi bir acı hissetmeden ince bir silikon dren yardımı ile havanın boşaltılmasıdır.

Lejyoner Hastalığı (Klima Hastalığı)

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 26 Eylül 2012

klima

Lejyoner Hastalığı, Legionellaceae ailesinden L. Pneumophilia adlı bakterinin neden olduğu pnömoni yani zatürre hastalığı olarak tanımlanır.Hastalığa neden olan bakteri 1977 yılında Philadelphia’da Lejyonerlerin toplantısı sırasında ortaya çıkan salgınla birlikte ortaya konulmuş ve bu nedenle Legionella adı verilmiştir.


Pnömoni (Zatürre)

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 26 Eylül 2012

pnomoni

Zatürre ya da tıbbi adıyla pnömoni bakteri, virüs ve nadiren parazitlerin neden olduğu akciğer enfeksiyonu olarak tanımlanır. Akciğerde meydana gelen bu enfeksiyon, alveol adı verilen havayla dolu küçük akciğer keseciklerine iltihap hücrelerinin birikmesine ve yine bu alana kan damarlarından gelen serumun dolmasına neden olur.

KOAH tanı ve tedavisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 19 Eylül 2012

koah

Sigara kullanımı,zararlı gaz ve partiküllere maruziyet veya genetik risk faktörleri varlığı ile birlikte kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı gibi semptomlar ile başvuran hastalarda standart akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır. Standart akciğer grafisinde KOAH'na ilişkin bulgular saptanabilmekle beraber yukarıdaki şikayetlere neden olabilen akciğer kanseri, bronşektazi gibi diğer akciğer hastalıklarının tanısı da konulabilir.


Sarkoidoz

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Salı, 18 Eylül 2012

Sarkoidoz ya da sarkoidozis, tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik granülomatöz bir hastalıktır (granülom: makrofaj, lenfosit, dev hücreler gibi bağışıklık sistemimizle ilgili hücrelerin oluşturduğu nodül). Hastalık tüm doku ve organlarda görülebilmekle beraber en sık akciğer ve göğüs içindeki lenf bezleri tutulur ve aynı anda birçok organda birden ortaya çıkabilir.

Amfizem

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Perşembe, 13 Eylül 2012

Akciğer dokusunun, uç hava yollarının anormal ve kalıcı genişlemesi ile ortaya çıkan kronik hava yolu hastalığıdır.Sigara içilmesi en sık sebebidir.Sürekli kirli hava maruziyeti ve genetik hastalıklar diğer sebepleri arasında sayılabilir.Amfizem ilaçlar ile tedavi edilen bir hastalıktır.İlerleyen durumlarda solunumu sağlayabilmek için ilave mekanik destekler de gerekli olabilir


Akciğer Kistlerinde Tedavi Yöntemleri

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Çarşamba, 12 Eylül 2012

Küçük ve belirti vermeyen (tesadüfen tespit edilen) kistler için tedavi gerekli olamayabilir.Hidatik kistlerde ise belirti versin vermesin tedavi zorunludur.Belirti veren kistlerde ise ilaç tedavileri faydalı olmazsa cerrahi tedavi ile kistlerin çıkartılması gerekir.

Broşektazinin Tanı ve Tedavisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 12 Eylül 2012

Genellikle öksürük, balgam çıkarma, kan tükürme, sık akciğer enfeksiyonu geçirme yakınmaları ile hekime başvuran hastalarda daha ilk muayenede hekimi bronşektazi kuşkusuna götüren muayene bulguları olabilir.

Akciğer Kanseri Tedavisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Perşembe, 06 Eylül 2012

akcca

Erken evre akciğer kanserinde en etkili tedavi yöntemi ameliyatla kanserli akciğer lob veya loblarının çıkartılmasıdır. Her hastada ameliyat yöntemi uygulanamaz. Hangi hastalara uygulanması gerektiği standartlar halinde belirlenmiştir.

Akciğer Embolisi Tedavisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Salı, 04 Eylül 2012

acemb
Pulmoner embolide tanı konulur konulmaz pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ile tedaviye başlanmalıdır. Hatta risk faktörlerinin mevcudiyeti halinde birçok olguda kesin tanı konulmadan önce yani tetkikler devam ederken tedavi başlanılır.


Mezotelyoma

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Perşembe, 04 Ekim 2012

acemb

Son yıllarda ülkemizde sıkça görülmesine rağmen nadir tümörler arasında yer alan mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla plevra, perikard ve periton adı verilen zarlardan orijin alan habis bir tümördür. Çoğu kez asbest maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu tümör, en fazla plevrada (akciğer zarı) görülür.

Pnömotoraks (Akciğerin sönmesi)

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 26 Eylül 2012

pnomotorax

Göğüs boşluğunun sağ ve sol tarafında yer alan akciğerler, biri göğüs duvarının iç yüzeyini örten diğeri ise akciğerlerin dış yüzeyini kaplayan çok ince 2 kılıfla sarılmışlardır.Akciğer zarı yada plevra adı verilen bu 2 kılıf arasında normalde hava bulunmaz ve bu alandaki basınç negatif değerlerdedir. Akciğer dokusu normalde aynı bir balon gibi büzülme ve sönme eğiliminde olmasına rağmen plevra boşluğundaki bu negatif basınç sayesinde şişkin kalmakta ve nefes alma sırasında solunum kasları ile göğüs boşluğu daha fazla genişletildiğinde içeriye bir miktar hava girmekte, nefes verme ile alınan hava dışarı atılmaktadır. Ancak en zorlu nefes verme sonunda bile akciğerlerde belirli bir miktar hava daima kalmaktadır yani akciğer tamamen sönmemektedir.


KOAH için risk faktörler, belirti ve bulgular

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 19 Eylül 2012

koah

KOAH için risk faktörleri astımda olduğu gibi genetik ve çevresel olmak üzere 2 grupta ele alınabilir. Risk faktörlerinden en önemlisi sigara kullanımıdır. Gelişmiş ülkelerde KOAH gelişiminden sorumlu en büyük risk faktörü sigara iken gelişmekte olan ülkelerde sigaranın yanısıra çevresel ve mesleki zararlı gaz ve partiküllere ya da hava kirliliğine maruz kalma da önemli oranda KOAH gelişiminden sorumlu tutulmaktadır. 

Akciğer Kistleri

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Çarşamba, 12 Eylül 2012


Akciğerde kistler doğumsal olabilir veya sonradan oluşur. Doğumsal Akciğer Kistleri son derece nadir görülen durumlardır.

Bronşektazi hastalığının belirti ve bulguları nelerdir?

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 12 Eylül 2012

Şiddeti ve miktarı hastalığın yaygınlığı ve tipine göre değişmekle birlikte öksürük ve balgam çıkarma en sık görülen semptomlardır. Genişlemiş ve yapısal özelliklerini kaybetmiş bronşlar akciğerin savunma sistemini zayıflatarak sık sık enfeksiyonlara neden olurlar. 

Akciğer Kanserinin Evreleri

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Perşembe, 06 Eylül 2012

akcca

Akciğer kanserinin evresi kanserin bulunduğu aşamayı gösterir.Kanserin bulunduğu evreye bakarak hangi tedavi yöntemi uygulanması gerektiğine karar veririz.Evrenin tespit edilmesi 3 kriter dikkate alınarak yapılır.


Akciğer Embolisi Belirtileri ve Tanısı

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Salı, 04 Eylül 2012

acemb
Akciğer atardamarının uç dallarını tutan küçük pulmoner emboli olgularının çoğunda klinik bulgu yoktur yada hafif göğüs veya yan ağrısı, hafif nefes darlığı gibi çoğu kez hastanın hekime başvurmasını gerektirmeyecek belirtiler vardır

Akciğer ödeminin tanı ve tedavisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof. Dr. Ahmet Alpman Perşembe, 30 Ağustos 2012

 

Akciğer ödeminin tanısında şikayet ve muayene bulguları oldukça önemlidir. Akciğer röntgen filminin bulguları tanıda çok yardımcı olur. İlk müdahaleye (bazı ilaçlar, oksijen) bu verilere göre hemen başlanır.


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 19 Eylül 2012

koah

Tüm dünyada ciddi bir ölüm nedeni olan bu hastalık yüzünden her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşamını yitirmektedir.Bu hastalalığın 2020 yılında küresel yük açısından ilk 5. sıraya yerleşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde elimizde kesin sayısal veriler olmamakla birlikte yaklaşık 2,5-3 milyon KOAH hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Bronşektazi Nedir?Nedenleri nelerdir?

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Çarşamba, 12 Eylül 2012

Bronşektazi, 2 mm'den geniş çaplı bronşların duvar harabiyeti nedeniyle kalıcı genişlemesi olarak tanımlanmaktadır.1950 yılında Reid, bronşektaziyi radyolojik görünümleri ve otopsi bulgularına göre 3 sınıfa ayırmıştır ve bu sınıflama hala geçerliliğini korumaktadır.


Akciğer Kanseri Teşhisi

PDFYazdırE-posta

Yazar Prof.Dr.Semih Halezeroğlu Perşembe, 06 Eylül 2012

akcca

Teşhis için ilk ve en önemli şey hastanın hekime anlattıklarıdır: ne tür yakınmaları olduğu (öksürük, ağrı, halsizlik, zayıflama, ağızdan kan gelmesi, ses kısılması, nefes darlığı ve benzeri), sigara içip içmediği, akrabalarında akciğer kanseri olup olmadığı, ane veya babada herhangi bir kanser olup olmadığı gibi.

Akciğer Embolisi Risk Faktörleri

PDFYazdırE-posta

Yazar Doç. Dr. Benan Çağlayan Salı, 04 Eylül 2012

acemb
kanın damar sisteminde dolaşımının yavaşlaması veya durması yani venöz staz, bireyin pıhtılaşma sisteminde aşırı pıhtılaşma yönünde bir farklılaşma olması (hiperkoagülabilite) ve damar duvarında hasar oluşması derin ven trombozu için risk oluşturmaktadır.
Sayfa 1 - 2

Hastalıklar

Anket

Hangi Hastalık veya Şikayet İçin Hangi Uzmanlık Dalında ki Doktora Başvurmanız Gerektiğini Biliyormusunuz?

 

 

  Neticeler

Hayret Edeceksiniz

www.hayretedeceksin.com

Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksiniz.

www.hayretedeceksin.com

Bilim Paylaştıkça Güzel