Flaş Haber
Kapat

Akciğer Kanserinin Evreleri

Akciğer kanserinin evresi kanserin bulunduğu aşamayı gösterir.Kanserin bulunduğu evreye bakarak hangi tedavi yöntemi uygulanması gerektiğine karar veririz.

Akciğer Kanserinin Evreleri

Akciğer kanserinin evresi kanserin bulunduğu aşamayı gösterir.Kanserin bulunduğu evreye bakarak hangi tedavi yöntemi uygulanması gerektiğine karar veririz.

Admin
Admin
22 Mart 2017 Çarşamba 17:22
32329 Okunma
Akciğer Kanserinin Evreleri

Akciğer kanserinin evresi kanserin bulunduğu aşamayı gösterir.Kanserin bulunduğu evreye bakarak hangi tedavi yöntemi uygulanması gerektiğine karar veririz.Evrenin tespit edilmesi 3 kriter dikkate alınarak yapılır:

Akciğer kanserinin 4 evresi (aşaması) vardır ve bu evreler 3 kritere bakılarak belirlenir:

1. Kanserin çapı ve yerleştiği yer

Farklı büyüklüklerdeki kanserler farklı evrelerde olur: örneğin 2 cm bir tümörle 5cm veya 8cm tümör farklı aşamalardadır.

Benzer şekilde farklı bölgelerdeki akciğer kanserleri de yine farklı aşamaları işaret eder: ana nefes borusunda yerleşen bir kanserle akciğerin bir kenarında yerleşen küçük bir kanserin de evreleri farklıdır.

2. Kanserin lenf bezlerine yayılıp yayılmaması

Burada 2 grup lenf bezi söz konusudur: a) akciğerin içindeki lenf bezleri b) ana nefes borusu yanında veya altında, aortun yanında, yemek borusu yanında, vs yer alan lenf bezleri birbirinden tamamen farklıdır. Bu lenf bezlerinde metastaz (yayılma) olup olmadığına göre farklı evreler oluşmaktadır. Lenf bezlerine yayılma olmaması daha iyi bir durumdur.

3. Başka organlara yayılma (metastaz) yapmış olup olmaması

Akciğer kanseri teşhis edilmesi gecikirse diğer akciğere, beyine, kemiklere, böbrek üstü bezine veya karaciğere yayılma gösterir. Bu durumda hastada belirgin yakınmalar ortaya çıkar ve tedavisi ileri derecede zorluklar gösterir.

Akciğer kanseri 4 evreden oluşur

Tümör çapının küçük olduğu, lenf bezlerine veya başka organlara yayılma olmayan akciğer kanseri evresidir.

Birinci evre akciğer kanseri genellikle hastanın hiç bir yakınması olmadığı durumlarda, sadece check up sırasında çekilen filmler ile tespit edilir.

Kanser 5cm’den daha küçük olup lenf bezleri dahil hiç bir yere yayılmamıştır.

 • Birinci evre akciğer kanserinin tedavisi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.
 • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem-VATS tercih edilmelidir (Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği -ACCP- 2013 yılı Tedavi Rehberinde açık ameliyat yerine kapalı -endoskopik – operasyonun tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir).
 • Ameliyattan sonra kemoterapi veya radyoterapi gerekmez.
 • Ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
 • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktvitelerini yapabilirler.
 • Birinci evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası sağ kalım oranı %80’e kadar ulaşabilir.

Birinci evre akciğer kanseri ameliyatı sonrası hastalar 5 yıl süreyle takip edilirler. Bu takip işlemi ilk 2 yıl her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir muayeneler ile olur.

BİRİNCİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE BEKLENEN 1 VE 5 YILLIK YAŞAM ORANLARI NEDİR?

BİR YILLIK YAŞAM ŞANSI

Birinci evre akciğer kanserli hastaların %71’i 1 yıldan uzun yaşamaktadır (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

BEŞ YILLIK YAŞAM ŞANSI

Birinci evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %47’dir. (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

İKİNCİ EVRE AKCİĞER KANSERİ VE TEDAVİSİ

 •  Küçük Hücreli Olmayan Akciğer kanserlerinde 2.evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.
  • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem (VATS) tercih edilmelidir.
 • Ameliyattan sonra hastaların büyük bölümünde kemoterapi de gerekir.
 • Işın tedavisi (radyoterapi) nadiren gereklidir.
 • Ameliyat sonrası ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
 • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktvitelerini yapabilirler.
 • Ameliyat sonrası tedavi kararı patoloji incelemesi ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak tümör kurulu tarafından belirlenir.

hangievredehangitedavi[1]

2. evredeki akciğer kanserleri tedavisi sonrası hastalar 5 yıl süreyle takip edilirler.

İlk 2 yıl hastalar her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir kontrole gelmelidir.

İkinci evredeki akciğer kanserlerinde tedavi sonrası başarı oranı %35-50 arasında değişir.

İKİNCİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE BEKLENEN 1 VE 5 YILLIK YAŞAM ORANLARI NEDİR?

BİR YILLIK YAŞAM ŞANSI

ikinci evre akciğer kanserli hastaların %48’i 1 yıl ve daha uzun yaşamaktadır (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

BEŞ YILLIK YAŞAM ŞANSI

İkinci evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %31’dir. (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

Slide3[1]

ÜÇÜNCÜ EVRE AKCİĞER KANSERİ VE TEDAVİSİ

 • Üçüncü evre akciğer kanserinde tedavi yöntemi öncelikli olarak kemoterapi ve radyoterapidir.
 • Akciğer dışı (mediastinal) lenf bezlerinde yayılma olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tecrübeli göğüs cerrahları tarafından ilk önce ameliyat uygulanabilir.
 • Mediastinal lenf bezlerinde metastazlı küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde bazı durumlarda önce kemoterapi (ve bazen de radyoterapi) uygulanıp kanserde ilerleme olmazsa ameliyat uygulanır. Bunun için son kemoterapiden 4 hafta sonra yeni bir PET-BT çekilerek inceleme yapılır.
 • Küçük hücreli 3. evre akciğer kanserlerinde tedavi ise sadece kemoterapi+radyoterapi+koruyucu beyin ışınlaması şeklindedir.
 • Bu evrede tedavi kararı içerisinde medikal onkolojiradyasyon onkolojisigöğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin yer aldığı bir ekip tarafından verilmelidir.

hangievredehangitedavi[1]

ÜÇÜNCÜ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE BEKLENEN 1 VE 5 YILLIK YAŞAM ORANLARI NEDİR?

BİR YILLIK YAŞAM ŞANSI

Üçüncü evre akciğer kanserli hastalarda 1 yıl sağ kalım oranı %35’dir (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

BEŞ YILLIK YAŞAM ŞANSI

Üçüncü evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %10’dur. (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

Slide4[1]

4. evrede akciğer kanserinde akciğerdeki kanser dışında vücudun başka organ veya dokularında (kemik, beyin, böbrek üstü bezleri, karaciğer, yumuşak dokular gibi) yayılma (metastaz) olmuştur. Akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır.

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN 4. EVRE AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

 • Bu evrede kanser diğer başka organlara da yayılmış olduğundan ameliyat tercih edilmez.
 • En uygun tedavi kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi ve gerekirse kanserin yayılma bölgeleri için radyoterapi şeklindedir.
 • Skuamöz (epidermoid) hücreli dışında kalan kanserlerde hedefe yönelik tedavi (akıllı ilaçlar) kullanılması tedavi başarısını artırır.
  • Akıllı ilaçların kullanılabilmesi için biyopsi yapılan tümörden EGFR, ALK ve ROS-1 gen testleri yapılmalıdır.
 • Ameliyat çok özel durumlarda (örneğin beyinde sadece 1 metastaz olup ve bunun tedavi edilmiş olması gibi) faydalı olabilir.
 • Bu evre tedavi başarısının en düşük olduğu evredir.

akciğer kanseri tedavi yöntemleri

AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

KÜÇÜK HÜCRELİ 4. EVRE AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Bu grupta tedavinin 2 unsuru şunlardır:

 1. Kemoterapi – ilaç tedavisi
 2. Radyoterapi – ışın tedavisi

DÖRDÜNCÜ EVRE AKCİĞER KANSERİ İÇİN ÖNERİLER

Akıllı ilaçların kullanılması bu evrede tedavi başarısını artırır. Ancak hastaların yaklaşık dörtte birinde bu tedavi uygulanabilir. Medikal onkoloji uzmanınız ile ayrıntılı olarak görüşünüz.

Destek tedavileri ile hastanın yaşam konforu korunmaya gayret edilir.

Ortaya çıkan nefes darlığı, ağrılar veya şiddetli zayıflama durumları için palyatif tedaviler uygulanmalıdır.

Alternatif tedaviler adı verilen ve bir çok hasta yakınının ümit bağladığı ürünler hiç bir fayda sağlamaz. Bu konuda dikkatli olunmasını önermek zorundayız.

Benzer şekilde dördüncü evre bir akciğer kanserinde “belki faydası olur” şeklinde bir ameliyat da uygun değildir. Dördüncü evre akciğer kanserinde (beyinde tek metastaz olması hariç) uygulanan ameliyatlardan bugüne kadar başarılı sonuç alınamamıştır.


DÖRDÜNCÜ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE BEKLENEN 1 VE 5 YILLIK YAŞAM ORANLARI NEDİR?

Hasta ve yakınlarının sıklıkla sorduğu soru ‘uygulanacak tedavi ile bu hastalıktan kurtulma şansı‘dır. Aşağıdaki istatistikler çok büyük sayıda hastaların tedavileri ile elde edilen uluslar arası araştırmaların sonuçlarını yansıtmaktadır.

BİR YILLIK YAŞAM ŞANSI (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 1 yıllık yaşam oranı %14’dür.

BEŞ YILLIK YAŞAM ŞANSI (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %1’dir.

NOT: Bu oranlar akıllı ilaçlar ve immunoterapi kullanılmaya başlanmasından önceye aittir. Akıllı ilaçların (hedefe yönelik tedavi) ve immunoterapinin kullanılmaya başlanması ile bu tedaviyi kullanmaya uygun olan 4. evre akciğer kanserli hastalarda yaşam süreleri burada gösterilen oranlardan daha iyidir.

Kaynak: www.akcigerkanseri.com

Sayın Prof.Dr.Semih Halezeroğlu'nun izniyle yayınlanmaktadır.

Son Güncelleme: 24.03.2017 00:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
nuran arici 2018-03-13 21:06:09

Bilgllendirmeden dolayi cok tesekkur ederim.Bu durumda esim 3.evre metazsassiz oluyor.Tum hastalara sifa,dertlere deva diliyorum.Dr.larimiza guc ve basarilar dilerim.

Avatar
Müzeyyen Helvacıköylü 2018-10-08 12:47:45

4.evre akciğer kanseri dendi.19 ay oldu.Lenf bezine beyne sıçramış dendi şu an ağrısı çok oluyor kiloda verdi.Bulantılarda var kemiklere şıçramış olabilir mi?